ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΑ STENFLEX

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΑ STENFLEX

Authorised Distributor

Products

Steel expansion joint Type SF-20

Steel expansion joint Type SF-20

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 244,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Steel expansion joint Type SA-10

Steel expansion joint Type SA-10

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 145,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Steel expansion joint Type SF-10

Steel expansion joint Type SF-10

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 161,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber-Metal Pipe Connector
Type GRV Vibration and noise Damper
DN 20 – DN 200

Rubber-Metal Pipe Connector Type GRV Vibration and noise Damper DN 20 – DN 200

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 137,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber Expansion joint Type AS4

Rubber Expansion joint Type AS4

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 512,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber Expansion joint Type RS2

Rubber Expansion joint Type RS2

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 444,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber Expansion joint Type AS2

Rubber Expansion joint Type AS2

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 481,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber Expansion joint Type AS1

Rubber Expansion joint Type AS1

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 282,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber Expansion joint Type RS1

Rubber Expansion joint Type RS1

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 302,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber Expansion joint Type R-1

Rubber Expansion joint Type R-1

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 261,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber Expansion joint Type R-2

Rubber Expansion joint Type R-2

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 398,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber Expansion joint Type A2

Rubber Expansion joint Type A2

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 374,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber Expansion joint Type A4

Rubber Expansion joint Type A4

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 401,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber Expansion joint Type A1

Rubber Expansion joint Type A1

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 241,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ