ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΑ STENFLEX

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΑ STENFLEX

Authorised Distributor

Products

Steel expansion joint Type SF-10

Steel expansion joint Type SF-10

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 137,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Steel expansion joint Type SF-20

Steel expansion joint Type SF-20

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 207,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Steel expansion joint Type SA-10

Steel expansion joint Type SA-10

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 123,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber-Metal Pipe Connector
Type GRV Vibration and noise Damper
DN 20 – DN 200

Rubber-Metal Pipe Connector Type GRV Vibration and noise Damper DN 20 – DN 200

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 137,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber Expansion joint Type AS2

Rubber Expansion joint Type AS2

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 378,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber Expansion joint Type AS4

Rubber Expansion joint Type AS4

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 402,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber Expansion joint Type RS2

Rubber Expansion joint Type RS2

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 377,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber Expansion joint Type AS1

Rubber Expansion joint Type AS1

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 280,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber Expansion joint Type RS1

Rubber Expansion joint Type RS1

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 280,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber Expansion joint Type R-1

Rubber Expansion joint Type R-1

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 242,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber Expansion joint Type A2

Rubber Expansion joint Type A2

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 317,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber Expansion joint Type A4

Rubber Expansion joint Type A4

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 340,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber Expansion joint Type R-2

Rubber Expansion joint Type R-2

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 338,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Rubber Expansion joint Type A1

Rubber Expansion joint Type A1

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 224,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ