18 Μαρτίου, 2022

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την υλοποίηση ενεργειακών έργων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), είτε συνδέονται μεταξύ τους με τη μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρισμός), είτε με αυτόνομα συστήματα, προκειμένου να καλύψουν τη δική τους κατανάλωση σε απομακρυσμένη περιοχές, χρησιμοποιώντας συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίες).
Όλες οι κατηγορίες έργων που έχουμε τοποθετηθεί από εξειδικευμένες και πιστοποιημένες ομάδες όλων των κλάδων υπό την επίβλεψη επιστημονικού προσωπικού.
Το ευρύ φάσμα ΑΠΕ Πιστοποιημένο από ελληνικές εταιρείες και ξένους κατασκευαστές, διασφαλίζουμε το πλεονέκτημα των ευέλικτων και πολύτιμων λύσεων ανάλογα με την προσιτή τιμή των πελατών μας.

  • Συστήματα στερέωσης
  • Μπαταρίες
  • Ρυθμιστές φόρτισης
  • Μετατροπείς
  • Ανεμόμυλοι
  • Αντικεραυνικά συστήματα
  • Αυτόνομα ηλιακά και αιολικά πάρκα
  • Βιοκαύσιμα
  • Αντλίες θερμότητας
  • Διαχείριση νερού