ΚΩΝΙΚΑ

Products

A13039.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 39.0 MM

A13039.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 39.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 39x34...

284,99 €
A13045.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 45.0 MM

A13045.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 45.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 45x35...

403,28 €
A13014.8 Τρυπάνι Κωνικό DORMER

A13014.8 Τρυπάνι Κωνικό DORMER

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 14,8Χ...

54,65 €
A13021.5 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 21.5MM

A13021.5 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 21.5MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 21,5x...

77,52 €
A13020.25 Τρυπάνι ΚΩΝΙΚΟ DORMER 20.25 MM

A13020.25 Τρυπάνι ΚΩΝΙΚΟ DORMER 20.25 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 20,25...

76,27 €
A13037.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 37.0 MM

A13037.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 37.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 37x33...

252,71 €
A13038.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 38.0 MM

A13038.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 38.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 38x34...

269,76 €
A13026.5 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 26.5  MM

A13026.5 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 26.5 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 26,5x...

115,61 €
A13028.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 28.0 MM

A13028.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 28.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 28x29...

120,97 €
A13027.5 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 27.5 MM

A13027.5 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 27.5 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 27,5x...

120,97 €
A13033.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 33.0 MM

A13033.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 33.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 33x33...

188,19 €
A13035.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 35.0 MM

A13035.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 35.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 35x33...

213,31 €
A13036.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 36.0 MM

A13036.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 36.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 36x33...

235,71 €
A13020.5 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 20.5 MM

A13020.5 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 20.5 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 20,5x...

67,39 €
A13022.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 22.0 MM

A13022.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 22.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 22x24...

75,27 €
A13023.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 23.0 MM

A13023.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 23.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 23x25...

81,20 €
A13022.5 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 22.5 MM

A13022.5 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 22.5 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 22,5x...

82,53 €
A13025.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 25.0 MM

A13025.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 25.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 25x28...

92,30 €
A13025.5 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 25.5 MM

A13025.5 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 25.5 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 25,5x...

112,92 €
A13021.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 21.0 MM

A13021.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 21.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 21x24...

65,42 €
A13018.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 18.0 MM

A13018.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 18.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 18x22...

55,38 €
A13017.5 Τρυπάνι Κωνικό  DORMER 17.5 MM

A13017.5 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 17.5 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 17,5x...

57,08 €
A13019.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 19.0 MM

A13019.0 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 19.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 19x23...

63,64 €
A13018.5 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 18.5 MM

A13018.5 Τρυπάνι Κωνικό DORMER 18.5 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 18,5x...

65,25 €