ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ

Products

A77713.5  Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 13.5 MM

A77713.5 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 13.5 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 13,5x...

0,00 €
A7771.6  Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 1.6 MM

A7771.6 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 1.6 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 1,6x4...

4,73 €
A7773.4  Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 3.4 MM

A7773.4 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 3.4 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 3,4x7...

5,40 €
A7773.8 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 3.8 MM

A7773.8 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 3.8 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 3,8x7...

6,49 €
A7773.9  Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 3.9 MM

A7773.9 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 3.9 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 3,9x7...

6,49 €
A7774.1  Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 4.1 MM

A7774.1 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 4.1 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 4,1x7...

6,49 €
A7773.7  Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 3.7 MM

A7773.7 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 3.7 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 3,7x7...

5,55 €
A7774.8  Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 4.8 MM

A7774.8 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 4.8 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 4,8x8...

7,60 €
A7772.4  Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 2.4 MM

A7772.4 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 2.4 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 2,4x5...

4,86 €
A7772.0  Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 2.0 MM

A7772.0 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 2.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 2x49x...

3,99 €
A7774.5 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 4.5 MM

A7774.5 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 4.5 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 4,5x8...

6,96 €
A7775.5  Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 5.5 MM

A7775.5 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 5.5 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 5,5x9...

9,67 €
A7779.0  Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 9.0 MM

A7779.0 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 9.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 9x125...

20,92 €
A7774.2 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 4.2 MM

A7774.2 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 4.2 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 4,2x7...

6,14 €
A7771.5 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 1.5MM

A7771.5 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 1.5MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 1,5x4...

4,94 €
A7772.5 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 2.5MM

A7772.5 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 2.5MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 2,5x5...

4,53 €
A7775.0 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 5.0 MM

A7775.0 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 5.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 5x86x...

7,32 €
A7776.0 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 6.0 MM

A7776.0 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 6.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 6x93x...

9,47 €
A7776.5 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 6.5 MM

A7776.5 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 6.5 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 6,5x1...

11,79 €
A7777.0 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 7.0 MM

A7777.0 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 7.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 7,0x1...

13,53 €
A7778.0 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 8.0 MM

A7778.0 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 8.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 8x117...

15,86 €
A77710.5  Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 10.5 MM

A77710.5 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 10.5 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 10,5x...

32,07 €
A77712.0 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 12.0 MM

A77712.0 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 12.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 12,0x...

42,89 €
A77713.0  Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 13.0 MM

A77713.0 Τρυπάνι ΚΟBAΛΤΙΟΥ DORMER 13.0 MM

Διάμετρος / Συνολικό μήκος / Ωφέλιμο μήκος : 13x15...

50,89 €