ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ KM

Products

Πολυβάθμιες Φυγοκεντρικές Αντλίες Τύπου KM 1450 Rpm / 50 Hz

Πολυβάθμιες Φυγοκεντρικές Αντλίες Τύπου KM 1450 Rpm / 50 Hz

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 1.265,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πολυβάθμιες Φυγοκεντρικές Αντλίες Τύπου KM 2900 Rpm / 50 Hz

Πολυβάθμιες Φυγοκεντρικές Αντλίες Τύπου KM 2900 Rpm / 50 Hz

Σημείωση: Μέσω του έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης ε...

Από 1.265,00 €
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ