ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Products

LOCTITE 638 BO50ML EPIG Υψηλής αντοχής, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, ανθεκτικό σε λάδια

LOCTITE 638 BO50ML EPIG Υψηλής αντοχής, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, ανθεκτικό σε λάδια

Το LOCTITE 638 είναι σχεδιασμένο για την συγκράτησ...

33,76 €
LOCTITE 603 BO 50ML EPIG Υψηλής αντοχής, ανθεκτικό σε λάδια, για διακενα εως 0,1mm

LOCTITE 603 BO 50ML EPIG Υψηλής αντοχής, ανθεκτικό σε λάδια, για διακενα εως 0,1mm

Το LOCTITE 603 είναι υψηλής αντοχής συγκρατητικό κ...

34,22 €
LOCTITE 641 BO 50ML EPIG Μεσαίας αντοχής, δυνατοτήτα αποσυναρμολόγησης

LOCTITE 641 BO 50ML EPIG Μεσαίας αντοχής, δυνατοτήτα αποσυναρμολόγησης

Το LOCTITE 641 είναι σχεδιασμένο για την συγκόλλησ...

32,16 €
LOCTITE 648 BO 50ML EPIG Υψηλής αντοχής, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, ανθεκτικό σε λάδια

LOCTITE 648 BO 50ML EPIG Υψηλής αντοχής, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, ανθεκτικό σε λάδια

Το LOCTITE 648 είναι σχεδιασμένο για την συγκόλλησ...

32,15 €
LOCTITE 620 BO50ML EPIG Υψηλής αντοχής, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες

LOCTITE 620 BO50ML EPIG Υψηλής αντοχής, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες

Το LOCTITE 620 είναι σχεδιασμένο για την συγκόλλησ...

30,94 €
LOCTITE 660 ACC 50ML EPIG Υψηλής αντοχής, γέμισμα διακένων για επισκευές

LOCTITE 660 ACC 50ML EPIG Υψηλής αντοχής, γέμισμα διακένων για επισκευές

Το LOCTITE 660είναι σχεδιασμένο για την συγκόλληση...

38,88 €